Βρετανοί και Αμερικανοί επιστήμονες έκαναν ένα ακόμα σημαντικό βήμα προόδου για την παραγωγή «καθαρού» ηλεκτρισμού από βακτήρια μέσω της ανάπτυξης των σχετικών βιο-μπαταριών.
Οι ερευνητές έδειξαν με ποιο τρόπο οι πρωτεΐνες που βρίσκονται στην επιφάνεια ορισμένων μικροοργανισμών, μπορούν να παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα απλώς με το να έρχονται σε επαφή με μια μεταλλική επιφάνεια.
Έως τώρα δεν ήταν σαφές αν τα βακτήρια δημιουργούν ηλεκτρικό φορτίο από μόνα τους (όπως τελικά όντως συμβαίνει) ή αν χρησιμοποιούν κάτι