Οπωσδήποτε, η Ηλιακή έκλειψη της 21ης Μαΐου είναι το γεγονός της εβδομάδος και όχι μόνον, αφού η επιρροή της θα μας συντροφεύσει για έναν τουλάχιστον μήνα, ίσως και πολύ περισσότερο.
Με το δεδομένο πως μια έκλειψη λειτουργεί μεγεθύνοντας τις κοσμικές δυνάμεις, τόσο στις θετικές όσο και στις αρνητικές εκδηλώσεις τους, μένει να δούμε ποιές είναι εκείνες οι πλανητικές όψεις που συμμετέχουν στο «παιχνίδι».