«Από επόπτες, εκλογικούς αντιπροσώπους του κινήματός μας αλλά και εκλογείς μας καταγγέλλεται, ότι σε διάφορα τμήματα των περιφερειών σας (ενδεικτικά αναφέρουμε τα