Θέλοντας να δείξει ότι έχει κάνει έρευνα για το θέμα,  είπε χαρακτηριστικά πως  είναι