Πολλές έρευνες έχουν δείξει ως τώρα ότι τα λαχανικά επιδρούν ευεργετικά στην υγεία μας, μειώνοντας τα επίπεδα της χοληστερόλης ή ενισχύοντας τις άμυνες του οργανισμού μας έναντι του καρκίνου ή άλλων ασθενειών. Μια ανατρεπτική μελέτη υποστηρίζει τώρα ότι η επίδραση αυτή είναι κάθε άλλο παρά επιφανειακή: σύμφωνα με τα αποτελέσματά της οι φυτικές τροφές φαίνονται να επενεργούν στα ίδια τα γονίδιά μας.