Ένας στους 5 κατοίκους της Αττικής δανείζονται από φίλους και συγγενείς για να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών