Σύμφωνα με έρευνα του ινστιτούτου Allensbach, συνολικά…
το 71% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι έχουν «ελάχιστη» ή καθόλου εμπιστοσύνη» στο ευρώ και μόνο το 19% έχει «μεγάλη» ή «πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη» στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα.